Usługa szkoleniowa pracowników Państwowej Straży Pożarnej woj. dolnośląskiego w zakresie doskonalenia jazdy alarmowej w ośrodku doskonalenia techniki jazdy "2xtak" dla 168 osób. Czas realizacji 2017-2018r.