Urząd Marszałkowski - ADR

 

ADR – przewóz tow. niebezpiecznych 450,00 PLN
ADR – cysterny 300,00 PLN
ADR – materiały wybuchowe - KL 1 / promieniotwórcze - KL 7 400 PLN / 250 PLN
ADR – Kurs stanowiskowy 200,00 PLN

Koszt wydania zaświadczenia ADR - 50,50 PLN - wpłata do Urzędu Marszałkowskiego