Urząd dozoru technicznego

 

Obsługa HDS / przenośne / 450 PLN
Obsługa podestów ruchomych 450 PLN
Obsługa żurawi samojezdnych, stacjonarnych i wieżowych 450 PLN
Obsługa dźwigów towarowo-osobowych 450 PLN
Obsługa suwnic sterow. z poziomu roboczego i z poziomu kabiny 450 PLN
Obsługa wciągników, wciągarek stałych i przejezdnych 450 PLN
Obsługa wózków jezdniowych 450 PLN
Obsługa podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych (nożycowych) 450 PLN
Obsługa wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem 450 PLN
Konserwator wyżej wymienionych urządzeń 1000 PLN*

 

* cena dotyczy jednego uprawnienia

Koszt egzaminu państwowego - 150 PLN