Urząd dozoru technicznego

 

Obsługa HDS / przenośne / 500 PLN
Obsługa podestów ruchomych 500 PLN
Obsługa żurawi samojezdnych, stacjonarnych i wieżowych 500 PLN
Obsługa dźwigów towarowo-osobowych 500 PLN
Obsługa suwnic sterow. z poziomu roboczego i z poziomu kabiny 500 PLN
Obsługa wciągników, wciągarek stałych i przejezdnych 500 PLN
Obsługa wózków jezdniowych 450 PLN
Obsługa podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych (nożycowych) 500 PLN
Obsługa wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem 500 PLN
Konserwator wyżej wymienionych urządzeń 1000 PLN*

 

* cena dotyczy jednego uprawnienia

Koszt egzaminu państwowego - 150 PLN