Wymagania stawiane kandydatom (kursy podstawowe):

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe.


Wymagania stawiane kandydatom (kursy ponadpodstawowe, blachy):

ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi daną metodą lub ukończyli podstawowy kurs spawania daną metodą, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do 2007 r.

Wymagania stawiane kandydatom (kursy ponadpodstawowe, rury):

ukończony kurs spawania blach spoinami czołowymi daną metodą lub ukończyli ponadpodstawowy kurs spawania blach daną metodą, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do 2007 r.

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Egzamin końcowy składa się z części teoretycznej i praktycznej zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17.


 

SPAWANIE GAZOWE ( 311 )

KURS PODSTAWOWY:
Gazowe spawanie blach.
                zadzwoń
KURSY PONADPODSTAWOWY:
Gazowe spawanie rur.
        zadzwoń

SPAWANIE ELEKTRODĄ OTULONĄ ( 111 )

KURS PODSTAWOWY:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi.
                    zadzwoń
KURSY PONADPODSTAWOWE:
- spawanie blach spoinami czołowymi
- spawanie rur spoinami czołowymi

   zadzwoń

SPAWANIE METODĄ MIG ( 131 )

KURS PODSTAWOWY:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi.
 zadzwoń
KURSY PONADPODSTAWOWE:
- spawanie blach spoinami czołowymi.
 zadzwoń

SPAWANIE METODĄ MAG ( 135 )

KURS PODSTAWOWY:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi.
 zadzwoń
KURSY PONADPODSTAWOWE:
- spawanie blach spoinami czołowymi.
- spawanie rur spoinami czołowymi.

   zadzwoń

SPAWANIE METODĄ TIG ( 141 )

KURS PODSTAWOWY:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi.
 zadzwoń
KURSY PONADPODSTAWOWE:
- spawanie blach spoinami czołowymi.
- spawanie rur spoinami czołowymi.

   zadzwoń

PRZECINANIE, WERYFIKACJA

KURS PRZECINACZY PLAZMOWYCH* / GAZOWYCH* 600 / 400* PLN
..................................WERYFIKACJA WSZYSTKICH UPRAWNIEŃ....................................................
300 PLN

 

LUTOWANIE MIEDZI LUTEM TWARDYM I MIĘKKIM - 80 H KURSU

KURS ŁĄCZENIA MIEDZI LUTEM TWARDYM I MIĘKKIM  2000 PLN

 

* 400,00 zł. dla uczestników kursów spawania dowolną metodą.

WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH:

- podstawowy 450,00 zł. / dla grup w zakładzie pracy - 300,00 zł. za osobę /

- ponadpodstawowy, nierdzewka, aluminium  - 550,00 zł.

Cena obejmuje badanie próbki, świadectwo i wpis do książeczki.

 

 

W przypadku uzyskiwania tych uprawnień można zrobić ponadpodstawy z pominięciem podstaw, co nie jest możliwe jeżeli chodzi o uprawnienia z Instytutu Spawalnictwa.

 

CZYTANIE RYSUNKU TECHNICZNEGO (wymiarowanie, oznaczanie spoin, rzutowanie - 12godzin) - 300zł