SEP

OBSŁUGA, EKSPLOATACJA, KONSERWACJA, REMONTY, MONTAŻ, KONTROLNO - POMIAROWE

 

E1: urządzenia i zespoły prądotwórcze; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyżej niż 1kV lub powyżej, urządzenia do elektrolizy, urządzenia elektrotermiczne, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu przewciwwybuchowym, aparatura kontrolno pomiarowa. *300,00PLN
E2: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o macy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, sprężarki o mocy powyżej 20 kW, piece przemysłowe, aparatura kontrolno pomiarowa. *300,00PLN
E3: urządzenia do przetwarzania, uzdatniania iu magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze i przemysłowe; urządzenie i instalacje gazowe o ciśnieniu do i powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych, aparatura kontrolno pomiarowa. *300,00PLN

* - koszt egzaminu państwowego - 200 ZŁ.

 

DOZOROWE: OBSŁUGA, KONSERWACJA, REMONTY, MONTAŻ, KONTROLNO - POMIAROWE


D1: urządzenia i zespoły prądotwórcze; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyżej niż 1kV lub powyżej, urządzenia do elektrolizy, urządzenia elektrotermiczne, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu przewciwwybuchowym, aparatura kontrolno pomiarowa. *300,00PLN
D2: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o macy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, sprężarki o mocy powyżej 20 kW, piece przemysłowe, aparatura kontrolno pomiarowa. *300,00PLN
D3: urządzenia do przetwarzania, uzdatniania iu magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze i przemysłowe; urządzenie i instalacje gazowe o ciśnieniu do i powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych, aparatura kontrolno pomiarowa. *300,00PLN

* - koszt egzaminu państwowego - 200 ZŁ

PRZY DWÓCH UPRAWNIENIACH ZDOBYWANYCH JEDNOCZEŚNIE - 500 ZŁ.

ZA OBYDWA

 

TŁUMACZENIE UPRAWNIENIA NA JĘZYK NIEMIECKI LUB ANGIELSKI - 60 ZŁ.