Kursy dokształcające kierowców - świadectwa kwalifikacji

Kwalifikacja wstępna pełna kat. D (dla osób do 23 lat - 280 godz.) 4200,00 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D (dla osób powyżej 23 lat - 140 godz) 2500,00 PLN
Kwalifikacja wstępna - pełna kat. C (dla osób do 21 lat 280 godz.) 4200,00 PLN
Kwalifikacja wstępna - przyspieszona kat.C (powyżej 21 lat 140 godz.) 2500,00 PLN
Szkolenie okresowe (35 godz.) dla przewozu osób lub rzeczy 400,00 PLN