INSTRUKTOR NAUKI JAZDY

CENA KURSU:

- kurs podstawowy - 2000zł

- kurs uzupełniający do innej kategorii w tym samym czasie - 500zł

- kurs uzupełniający do innej kategorii - 1000zł

 

Instruktorem może zostać osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

2) posiada prawo jazdy kat. B co najmniej przez okres 3 lat,

3) posiada prawo jazdy kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio
do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co
najmniej 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa
jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia
do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

6) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Program kursu:

Lp.
Nazwa przedmiotu
Teoria
Praktyka
1.
Psychologia 10 -
2.
Metodyka nauczania 50 -
3.
Prawo o ruchu drogowym 30 -
4.
Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 18 -
5.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
6.
Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6 -
7.
Technika i taktyka jazdy 2 5*
8.
Praktyka instruktorska 4 50
  RAZEM
130
55

* zajęcia na płycie poślizgowej dodatkowo płatne:

  • kat. A - 500zł
  • kat. B - 450zł

 

WYKŁADOWCA W ZAKRESIE SZKOLENIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

 

CENA KURSU: 1000zł

 

 

WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO INSTRUKTORÓW

 

CENA KURSU: 250 PLN

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Brak uczestnictwa w takim kursie skutkuje skreśleniem z listy instruktorów.

Warsztsaty doskonalenia zawodowego instruktorów obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Program kursu:

  Lp. 
Nazwa przedmiotu
 Teoria 
Praktyka
1.
Psychologia 1 -
2.
Metodyka nauczania 1 -
3.
Prawo o ruchu drogowym 1 -
4.
Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 1 -
5.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1 -
6.
Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 1 -
7.
Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców 2 -
8.
Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego 2 -
9.
Część praktyczna na placu manewrowym - 1
10.
Część praktyczna w ruchu drogowym - 1
11.
Ocena sposobu prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców oraz omówienie błędów - 2
  RAZEM
10
4