Edukacja Kluczem do Kariery

Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

 • Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej pięciu zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe:
  - Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu,
  - Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu,
  - Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
  - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu,
  - Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu.
 • Podniesienie zdolności 1196 uczniów/uczennic do przyszłego zatrudnienia.
 • Podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w związku z kierunkiem kształcenia zawodu.
 • Doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w profesjonalny sprzęt, który będzie wykorzystywany w trakcie realizacji projektu jak również po jego zakończeniu.

 

Zadania realizowane w ramach projektu

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu:

 • Zajęcia językowe:
 • VCC j. niemiecki dla elektryków
 • VCC j. angielski dla grafików komputerowych
 • VCC j. niemiecki dla spawaczy
 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego
 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego
 • Dodatkowe zajęcia
 • Zajęcia dodatkowe zawodowe
 • Kurs spawacza
 • Kurs kwalifikacyjny SEP do 1 Kv
 • Montaż/demontaż układów elektronicznych w technologii BGA
 • VCC Grafik komputerowy
 • VCC Administrator sieci komputerowych
 • VCC Inżynieria projektowania
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Grupowe
 • Indywidualne
 • Doposażenie pracowni ZSE
 • Staże zawodowe

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu:

 • Zajęcia językowe
 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego
 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego
 • Szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu
 • Kurs z zakresu Diagnostyki w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS
  i oscyloskopu, Diagnostyka automatycznych skrzyni biegu, Geometria zawieszenia pojazdów
 • Kurs z zakresu Programowania sterowników PLC
 • Kurs z zakresu Programowania obrabiarek CNC
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli
 • Zajęcia dodatkowe zawodowe
 • Spawacz
 • Programowanie robotów
 • Programowania sterowników PLC
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • VCC Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2 D i 3 D
 • Staże zawodowe
 • Zajęcia z doradcą zawodowym
 • Indywidualne
 • Grupowe
 • Doposażenie pracowni w środki trwałe

 

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

 • Zajęcia językowe
 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego
 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego
 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla technika weterynarii
 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego dla przedstawicieli handlowych
 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego dla logistyków
 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego dla technika weterynarii
 • VCC j. angielski dla przedstawicieli handlowych
 • VCC j. angielski dla logistyków
 • Zajęcia dodatkowe zawodowe
 • VCC Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • VCC Obsługa kasy fiskalnej
 • VCC Barman
 • VCC Florysta
 • VCC Wykonywanie usług kelnerskich
 • VCC Pracownik usług kosmetycznych
 • VCC Multimedia w reklamie
 • VCC Grafika komputerowa
 • Staże zawodowe
 • Zajęcia z doradcą zawodowym
 • Indywidualne
 • Grupowe
 • Doposażenie pracowni

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu:

 • Zajęcia językowe
 • Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego
 • Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego
 • Zajęcia dodatkowe zawodowe
 • Kurs: VCC Organizator ruchu turystycznego
 • VCC Multimedia w reklamie
 • VCC Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych
 • VCC System prezentacji w biznesie
 • VCC Barman
 • Animacja czasu wolnego - animacja hotelowa
 • Kurs: Obsługa eventów
 • Kurs: Praca w programie rezerwacyjnym hotelu
 • Zaawansowana obsługa programów użytkowych Insert w rachunkowości
 • Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach współpracy z podmiotem z otoczenia społeczno – gospodarczego, BANK
 • Staże zawodowe
 • Zajęcia z doradcą zawodowym
 • Indywidualne
 • Grupowe

 

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu:

 • Zajęcia językowe
 • Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego
 • Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne
 • Dodatkowe zajęcia z ochrony środowiska
 • Dodatkowe zajęcia z kontroli jakości w melioracji
 • Staże zawodowe
 • Zajęcia z doradcą zawodowym
 • Indywidualne
 • Grupowe
 • Doposażenie pracowni
 • Zajęcia dodatkowe zawodowe
 • VCC Florysta
 • VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2 D i 3 D
 • VCC Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Spawacz
 • Kosztorysowanie i normowanie
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych
 • Kurs zagęszczarki i ubijarki wibracyjnej
 • Kurs: Monter rusztowań

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.