Certyfikaty

 Staramy się dostosować organizację szkoleń do wymagań zleceniodawców. Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO9001:2008, który zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług. Otrzymaliśmy status SUPER OSK. Posiadamy akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz akredytację Urzędu Dozoru Technicznego. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców oraz instruktorów zajęć praktycznych.