BHP

Prowadzimy kursy BHP ogólne, stanowiskowe, okresowe dla pracowników i pracodawców – według zlecenia

BHP dla pracodawców 200,00 PLN / osoba
BHP dla pracowników 40 - 60 PLN / osoba

Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy